Privacybeleid


Informatie over ons

Ampler Bikes OÜ is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die het merk Ampler Bikes voert, opgericht naar Ests recht. Ampler Bikes GmbH is de dochteronderneming van Ampler Bikes OÜ in Duitsland. Deze website wordt beheerd door Ampler Bikes OÜ en Ampler Bikes GmbH en de goederen die u koopt of de diensten die u bestelt, worden geleverd door Ampler Bikes OÜ en Ampler Bikes GmbH (hierna te noemen “Ampler Bikes”, “wij”, “ons”, “onze”). Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bepalen wij gezamenlijk het doel van en de middelen van de verwerking. Daardoor zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gezamenlijke controllers
Online verkoop en ondersteuning: Ampler Bikes winkel en werkplaats:
Ampler Bikes OÜ Handelsregister: 12733110 Ampler Bikes GmbH Handelsregister: HRB 193614 B, Charlottenburg Lokale Rechtbank
Contactgegevens (vragen over gegevensverwerking):
Adres: Telliskivi tn 60/2, 10412 Tallinn, Estland E-mail: hello@amplerbikes.com

U kunt contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Ampler Bikes exploiteert https://amplerbikes.com (website) en biedt toegang tot die site en andere diensten. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle bestellingen, verkopen, leveringen en diensten van de Ampler Bikes winkel via onze website, per telefoon, e-mail of post. Ampler Bikes heeft het recht om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Lees het Privacybeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste versie en eventuele wijzigingen. De in de webwinkel van Ampler Bikes aangeboden producten zijn bestemd voor particuliere klanten en zakelijke klanten die zonder commerciële doeleinden, handelsbedoelingen of zelfstandige beroepsactiviteiten een overeenkomst sluiten met Ampler Bikes.

Wij verbinden ons ertoe uw privacy online te beschermen

Wij respecteren uw behoefte aan privacy en begrijpen dat u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gedeeld. In dit beleid wordt uitgelegd hoe en welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke controles u hebt.

Wie zijn wij?

De Site is eigendom van Ampler Bikes, de beheerder van uw persoonlijke informatie.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Ampler Bikes?

Wij kunnen de door u bestelde goederen en diensten alleen leveren als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Om deze diensten te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens over u, zoals:

 • Identificatiegegevens: Voor- en achternaam
 • Contactgegevens: E-mailadres, mobiel telefoonnummer, adres
 • Aankoopinformatie: Factuuradres, bedrijf, BTW-nummer van het bedrijf, bankrekeninginformatie (banknaam, BIC, IBAN).
 • Garantieclaims: ingediende claims en maatregelen die worden genomen wanneer een garantieclaim wordt ingediend
 • Klantbeoordelingen

Wanneer u goederen en diensten koopt via aanbieders zoals Bikeleasing Service (https://www.bikeleasing.de), BusinessBike (https://www.businessbike.de), Santander (https://www.santander.de) of JobRad (https://www.jobrad.org), verzamelen wij daarnaast nog andere relevante persoonsgegevens zoals:

 • Leasing contract gegevens: onderneming, firmanaam, rechtsvorm van de onderneming, beroep, bankrekeninggegevens (banknaam, BIC, IBAN).
 • Gegevens van de werkgever: naam van werkgever/bedrijf, functie, enz.
 • Geboortedatum
 • Afstand van huis tot werkplek

Hoe verzamelt Ampler Bikes persoonlijke informatie?

Wij verzamelen uw informatie wanneer:

 • U informatie aanvraagt over onze producten en diensten op onze website of per telefoon, e-mail of post.
 • U regelt een proefrit van onze fietsen.
 • U bestelt goederen of diensten bij de Ampler Bikes Shop op onze website of per telefoon, e-mail of post.
 • U verstrekt persoonsgegevens aan onze zakenpartners (bv. BusinessBike, Santander, JobRad).
 • U neemt contact met ons op via sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram).
 • U geeft feedback over Ampler Bikes, onze producten en diensten, gebruikerservaringen, etc. (inclusief klantbeoordelingen).
 • U schrijft zich in voor de nieuwsbrief van Ampler op onze website.

Wat is het doel van de verwerking?

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. Uw persoonlijke informatie zal hoofdzakelijk worden gebruikt om u te voorzien van de goederen en diensten die wij aanbieden en om u de informatie te sturen die nodig is om deze goederen en diensten te ontvangen. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij u nieuws en nuttige informatie over onze goederen en diensten. Ampler Bikes verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Wij kunnen de door u bestelde goederen en diensten alleen leveren als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Om deze diensten te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, factuuradres, verzendadres en e-mailadres. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan Ampler Bikes is onderworpen. Bijvoorbeeld:

 • voor boekhoudkundige en financiële rapportagedoeleinden;
 • voor uw account management;
 • om financiële transacties met betrekking tot betalingen te verifiëren en te verwerken;
 • om u op de hoogte te houden van levertijden, diensten en updates;
 • om u te voorzien van klantenservice en garantie;
 • om u relevante informatie te verstrekken over uw fiets en het onderhoud ervan.

Ampler Bikes zal uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ampler Bikes. In elk van deze gevallen zal Ampler Bikes overwegen of de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen. Ampler Bikes heeft er bijvoorbeeld een legitiem belang bij om uw gegevens te verwerken om fraude op te sporen en te voorkomen. Ampler Bikes verwerkt uw feedback (inclusief klantbeoordelingen) ook op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren. Feedback achterlaten is optioneel. Als wij vragen om recensies van klanten, zullen wij u meer gedetailleerde informatie verstrekken over de toepasselijke voorwaarden. Ampler Bikes kan uw persoonsgegevens verwerken indien u heeft ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten waarom u hebt verzocht door u aan te melden voor onze nieuwsbrief. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden door gebruik te maken van de afmeldingsfunctie onderaan de marketing e-mail. Wij herinneren u er echter aan dat intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Uw rechten

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die door Ampler Bikes worden verwerkt, met inbegrip van de categorieën van verwerkte gegevens, de bronnen van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, enz. U hebt ook het recht om kopieën en uittreksels van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen. U hebt het recht om te verzoeken dat gegevens worden gecorrigeerd of bijgewerkt indien blijkt dat de verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn. U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking alleen noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ampler Bikes. U hebt het recht om van Ampler Bikes de beperking van de verwerking of het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Ampler Bikes zal uw gegevens wissen of andere stappen ondernemen die ertoe leiden dat de gegevens permanent anoniem blijven indien:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Ampler Bikes is onderworpen.

Zoals hierboven vermeld, hebt u het recht om u te allen tijde af te melden voor het ontvangen van reclamecommunicatie door de instructies in deze communicatie te volgen. Als u zich afmeldt, kunnen wij u niet-promotionele berichten blijven sturen, zoals technische bulletins, mededelingen van de klantenservice of administratieve mededelingen, of informatie over goederen en diensten die u hebt gekocht. Ampler Bikes zal binnen een redelijke termijn aan uw verzoek voldoen, maar niet later dan één maand na ontvangst van het verzoek.

Beveiliging

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van de persoonlijke informatie van al onze gebruikers. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een derde land, gebruiken wij passende waarborgen en middelen zoals het EU-USA Privacy Shield Framework. Meer informatie over het EU-USA Privacy Shield Framework vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/welcome. Wij zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze omvatten:

 • betalingsgegevens gecodeerd met SSL-technologie
 • Persoonsgegevens die op onze beveiligde servers worden opgeslagen:

Dropbox — Verenigde Staten van Amerika Google Inc. — Verenigde Staten van Amerika MRPEasy OÜ — Europese Unie AWS — Europese Unie DigitalOcean — Europese Unie Overdracht van informatie via het internet is nooit volledig veilig. Wij kunnen de veiligheid van informatie tijdens transmissie over het Internet niet garanderen. Dergelijke overdracht is voor uw eigen risico. Wij kunnen alleen redelijke inspanningen leveren om uw informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat wij een betrouwbare en veilige omgeving in stand houden voor het gebruik van uw informatie. Het is raadzaam uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie als u gebruik maakt van een openbare computer of als andere mensen toegang kunnen hebben tot uw computer.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Ampler Bikes heeft zowel het recht als de plicht om de persoonlijke informatie die het verzamelt gedurende een bepaalde periode te bewaren. Ampler Bikes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking en de verplichtingen van Ampler Bikes. Zo wordt informatie uit de boekhouding overeenkomstig de wet gedurende zeven jaar bewaard. Ampler Bikes bewaart uw persoonlijke gegevens tot zes jaar na de transactie. Ampler Bikes kan persoonsgegevens langer bewaren indien u toestemming hebt gegeven voor het langer bewaren en verwerken van de gegevens of indien er een andere geldige wettelijke grondslag is voor de voortgezette verwerking.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Ampler Bikes zal persoonsgegevens alleen delen voor zover en in de vorm die nodig is om de in het Privacybeleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken. Ampler Bikes kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan gegevensverwerkers of andere onafhankelijke gegevensbeheerders. Ampler Bikes kan informatie delen met bedrijven die Ampler Bikes ondersteunen. Deze bedrijven kunnen informatie over u nodig hebben om hun functies uit te oefenen. Gegevensverwerkers zijn niet gemachtigd de gedeelde informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Onafhankelijke voor verwerking verantwoordelijken bepalen zelf de middelen en doeleinden van de verwerking. In het bijzonder delegeert Ampler Bikes de verwerking van persoonsgegevens aan de volgende verwerkers of verantwoordelijken voor de verwerking (Opmerking: De lijst is niet uitputtend.):

 • Ampler Bikes GmbH, statutaire zetel: Kollwitzstr. 47, 10405 Berlijn, Duitsland.
 • Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, statutaire zetel: Bewdley-Platz 18, 34246 Vellmar, Duitsland
 • Regonova GmbH Unit/BusinessBike, statutaire zetel: Parkstraße 8, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland
 • CoModule GmbH, statutaire zetel: Friedrichstraße 68, 10117 Berlijn, Duitsland
 • Fahrradcafé GmbH, statutaire zetel: Asternstraße 2, 30167 Hannover, Duitsland
 • Freshworks Inc, Hoofdkantoor: 2950 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten
 • Inzmo GmbH, statutaire zetel: Charlottenstraße 2, 10969 Berlijn, Duitsland
 • JobRad GmbH, Hoofdkantoor: Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg, Duitsland
 • Santander Consumer Bank AG, statutaire zetel: Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, Duitsland
 • Michael Weigel Rad Studio München, statutaire zetel: Am Hollenbusch 18, 81547 München, Duitsland
 • PARROTS & CROWS, Hoofdkantoor: Weberstraße 76, 60318 Frankfurt, Duitsland
 • Rad Pflege, hoofdkantoor: Diesterwegstraße 33f, 25421 Pinneberg, Duitsland
 • Regonova GmbH Unit/BusinessBike, statutaire zetel: Parkstraße 8, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland
 • Mollie B. V., statutaire zetel: Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland
 • Omniva OÜ, statutaire zetel: Pallasti tn 28, 10001 Tallinn, Estland
 • DSV Transport AS, statutaire zetel: Pärnu mnt. 535, 76401 Saku vald, Harjumaa, Estland
 • Logwin AG, statutaire zetel: 5, an de Längten, ZIR Potaschberg, 6776 Grevenmacher, Luxemburg
 • MailChimp, The Rocket Science Group LLC, een onderneming gevestigd in de Amerikaanse staat Georgia
 • TrustSpot Inc, statutaire zetel: 13506 Summerport Village Pkway, Suite 1006, Windermere, Florida 34786
 • Vero Holdings Australia Pty Ltd, Geregistreerd kantoor: Level 1, 251 Riley Street, Surry Hills, NSW, 2010, Australië

Ampler Bikes is verplicht om persoonsgegevens over te dragen wanneer Ampler Bikes wettelijk gebonden is aan een dergelijke verplichting. Zo kan Ampler Bikes bijvoorbeeld verplicht zijn om persoonsgegevens aan overheidsinstanties te verstrekken in antwoord op een rechtmatig verzoek.

Onze contactgegevens

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar hello@amplerbikes.com of schrijf ons op Ampler Bikes. Telliskivi tn 60/2; 10412 Tallinn; Estland. Als u vermoedt dat uw privacy is geschonden, neem dan contact met ons op. Wij zullen trachten het geschil door onderhandelingen op te lossen. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Estland is de Inspectie gegevensbescherming, 19 Väike-Ameerika St., 10129 Tallinn, die ook online te bereiken is op www.aki.ee, hiervoor verantwoordelijk. In Duitsland ligt de bevoegdheid bij verschillende toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. De bevoegde autoriteiten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de volgende lijst.

Comodule smartphone app

Als u onze smartphone app gebruikt, kunt u hier het privacybeleid vinden.

Ampler smartphone app

Als je de Ampler Smartphone app gebruikt, lees dan het privacybeleid hier.

Bijgewerkt op 07.09.2021

Subscribe to Ampler bikes news
Cookie instellingen
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat jij het meeste uit onze website kunt halen.

Cookie informatie wordt opgeslagen in je browser. Door cookies te gebruiken, weten we dat jij onze website vaker bezoekt en kan ons team ontdekken welke pagina’s van onze website jij het meest interessant en nuttig vindt.

Strikt noodzakelijke cookies zijn te allen tijde ingeschakeld, zodat we jouw voorkeuren wat betreft cookie instellingen kunnen onthouden en zodat jij van onze diensten kunt genieten (inclusief deze website). Onder strikt noodzakelijke cookies vallen:

 • Site-instellingen
 • WooCommerce

Analytics-cookies helpen ons om onze website te verbeteren. Deze website gebruikt de volgende analytics-cookies:

 • Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers op onze website en de meest bezochte pagina’s van onze website.
 • Hotjar om anonieme informatie te verzamelen over het gedrag van onze bezoekers, om zo te kunnen achterhalen welke functies van onze website veel gebruikt worden door onze bezoekers.
 • Amplitude om anonieme informatie te verzamelen over interacties op het gebied van gebruikerservaring op onze website.

Marketing Cookies helpen ons om persoonlijke en relevante advertenties te tonen aan de bezoekers van onze website. Deze website gebruikt de volgende Marketing Cookies:

 • Facebook
 • Google Ads
 • Bing Ads
Cookie instellingen opslaan

Wil je meer weten over deze cookies? Lees dan ons Cookiebeleid.